Kommunen vil ikke godkjenne Storevoll-planer

foto