De to siste årene har matteferdighetene falt markant