To nye smittede i Vennesla – ny skoleklasse i karantene