Skal oppnevne eget navneutvalg for å sikre bygdas lokalhistorie og identitet

foto