Håkon (13) er skolens helt – reddet medelevene ut av ulykkesbussen