Tidsvitner skal fortelle om 2. verdenskrig – håper ungdom kommer

foto