Bil med barn i kom over i feil kjørebane – sju personer til legevakt