Bosettingen av flyktninger i Vennesla har gått raskere enn forventet