1 av 3 unge i Vennesla har blitt slått eller sparket av jevnaldrende

foto