Selv om drikkevannet skummer, er det helt ufarlig, påpeker kommunen.

– Skummingen vil være forbigående og vi beklager ulempene, står det på kommunens nettside.

De som er berørt skal også få en sms fra kommunen om dette.

Det er for øvrig planlagt spyling av kommunale vannledninger denne uken.

Under spylingen vil vannet bli grumset og delvis borte.

– Det vil være en fordel om den enkelte abonnent foretar en utspyling på sin private ute kran når vannet kommer tilbake. Abonnenten bes ikke gå fra åpne kraner i angitt periode, skriver kommunen.

Her skal det spyles:

Nedre Vennesla:

  • Spyling natt til tirsdag og onsdag i uke 41 og 42 fra kl. 21.00-04.00 på store hovedledninger med påfølgende dagspyling på mindre kommunale ledninger.

Øvrebø og Hægeland:

  • Spyling natt til tirsdag i uke 43 fra kl. 21.00–04.00 med påfølgende dagspyling.

Du kan lese mer her https://www.vennesla.kommune.no/spyle-vannledning.579885.no.html