Her det både fliser, baderomspanel – og utsikt…

foto