Biler kjørte på skoleområde og gang- og sykkelvei

foto