– Det er første ganga jeg har vært redd på jobb

foto