Vegvesenet mener avtale om veirett er null verd

foto