Vil rive og bygge to nye flerbrukshaller her – kutter hall på Moseidmoen