Har sendt ut farevarsel: Venter mye snø som går over til underkjølt regn

foto