Vil bli ferdig med «gjerde-saken» – dekker utgifter for nesten 400.000 kroner

foto