Strekket settes bak i køen i ny trafikksikkerhetsplan

foto