– Man må være litt mekanisk og praktisk anlagt i denne jobben