Vil slippe å betale for p-plasser i nytt sentrumsbygg