Nye tall: Skal Samkom reddes, blir klassene på andre skoler overfylt