– Trist med de alvorlig syke som ikke kan møte familie og barnebarn