Teknisk svikt på læringsbrett – elever mister arbeidet sitt

foto