Grønt lys for flere leiligheter i Butikkhuset

foto