Nå er det avgjort hvor lærerne fra Hunsfoss og Samkom skal jobbe

foto