– For å ta livet av en bygd tar du først butikken, så skolen