Utskrevet fra sykehus - positiv koronatest var feil