Har skrevet brev til politikerne om sykkelforholdene: – Det er et kaos