Ber om plan for bedre forhold rundt Setesdalsbanen og Tømmerrenna