Bygg- og miljøutvalget splittet i sak om garasje ved friluftsområde