Stenger vei i flere timer – skal være stort hull i veien