Mener kommunen må modernisere gamle reguleringsplaner