– Vi kommer til å gjøre det etter hvert møte i Eldrerådet. Vi ønsker innspill, sier leder Gerd Vigdis Slettedal.

Den første timen var det ikke så mange eldre som kom for å snakke

– Folk vet det jo ikke ennå. Planen er at vi etter hvert møte i eldrerådet, fra klokka 11.30 til 12.30 blir å finne i Kulturhuset. Det er bare å komme innom da, sier Slettedal.

Eldrerådet ønsker å snakke med folk om alt mulig. Du kan ta opp ting, fortelle om ting, komme med råd og vink, eller bare ha lyst til å prate litt.

Eldrerådet har laget egen plakat med Eldrebenken. Neste møte og treff blir 30. mai.

Vennesla kommune har flere slike bruker- og innbyggeråd. I tillegg til eldrerådet kan nevnes Vennesla barne- og ungdomsråd og Rådet for funksjonshemmede. Også disse rådene ønsker kontakt med folk som har ting å ta opp.

Det er Vennesla kommune som melder dette på sine nettsider.