Om kjønnsbalanse i styrer: – Det er mer enn nok kvinner å ta av

foto