Kastet potet på selger og slo vekter i ansiktet to ganger