Må i fengsel etter å ha truet helsearbeider med kniv