Se de spektakulære filmene fra venndølens flytur over bygda

foto