Vant helsestasjon-kampen – politikerne snudde

foto