– Lurt å legge til rette for at ensomme eldre kan bo i leiligheter med fokus på det sosiale