Fikk kraftig bot etter han nektet å gå med omvendt voldsalarm