Budsjettsprekk i Kristiansand koster venndølene 6 millioner

foto