Bonde ber om nydyrking av fem myrer – kommunen sier ja til én

foto