ROP-bygging først til sommeren – kravet var egentlig før jul