Ingen innvendinger mot at private aktører må ta sentrumsregning

foto