Pasienter fra Lolandsheimen leverte underskrifter på Stortinget

foto