Politiet skal bli mer synlig i kommunen – i dag trer reformen i kraft

foto