Vil heller ha flerbrukshall enn opprustet herredshus