Antall saker har økt kraftig: – Skyldes reaksjoner på pandemien

foto