– Med bompenger og bensin er jo pengene nesten brukt opp

foto