– Ungdommene har egentlig vært veldig hyggelige

foto